Edyta Sienkiewicz

Edyta Sienkiewicz

Działalność lekarska:
– pediatria
Ukończyła Akademię Medyczną. we Wrocławiu. W 2009 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii. W 2011 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Karierę naukową rozpoczęła w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, później kontynuowała ją w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jest autorką wielu prac naukowych dotyczących leczenia dzieci.