Grzegorz Trojnar

Grzegorz Trojnar

Absolwent I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – rok ukończenia studiów – 2017 r.

Szkolenie specjalizacyjne z Medycyny Rodzinnej, miejsce odbywania specjalizacji : Lecznica Ursus 2018- 2022 r.

Podyplomowe studia z Medycyny Estetycznej, Warszawski Uniwerystet Medyczny- 2021-2023r.

Praktyki zagraniczne:
Oddział Otolaryngologiczny, Szpital Arnau de Vilanova w Walencji.
Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital Garcia de Orta w Lizbonie (Almada).

Ukończony kurs z Wakcynologii.

Zakres porad – porady internistyczne i pediatryczne od 1 r.ż.
Kwalifikacja do szczepień dzieci i dorosłych.

Znajomość języka angielskiego- poziom B2