Izabela Młynarczuk-Biały

Dr hab. n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Profesor uczelni. Lekarz specjalista medycyny rodzinnej. Działalność naukowa w zakresie biologii nowotworów, badaniu statyn, inhibitorów proteaz komórkowych, zjawiska entozy.
Doktorat jak i habilitacja z zakresu biologii eksperymentalnej nowotworów – odpowiednio w białaczkach i czerniakach.
Opiekun Studenckiego Koła HESA przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM.
Współorganizator ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Postępy w Badaniach Biomedycznych.

Działalność lekarska:
– diagnostyka dzieci: holistyczna ocena pacjenta,
– porady dietetyczne osób przewlekle chorych, wyniszczonych i w okresie rekonwalescencji,
– choroby przewodu pokarmowego w tym celiakia, nieswoiste zapalenia jelit, zespół jelita drażliwego
– monitorowanie leczenia cukrzycy typu 2,
– nadciśnienie tętnicze – inicjacja leczenia jak i kontrola leczenia przewlekłego
– choroby układu krążenia
– zespoły insulinooporności, postępowanie lecznicze i dietetyczne
– pacjent geriatryczny
– pacjent onkologiczny – podejście internistyczne
– przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) – leczenie zaostrzeń jak i podtrzymujące
– postępowanie w przewlekłej niewydolności nerek
– leczenie podtrzymujące w chorobach endokrynologicznych

Izabela Młynarczuk – Biały – ZnanyLekarz.pl